Το καλοκαίρι που μας πέρασε είχα την μοναδική ευκαιρία από τις 10/07 έως τις 10/09 να κάνω Πρακτική Άσκηση στην Γερμανία μέσω του IAAS. Καθώς θα ακολουθήσω την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής πραγματοποίησα την Πρακτική μου σε ένα χοιροτροφείο με 250 χοιρομητέρες στην περιοχή του Dortmund. 
Φιλοξενήθηκα από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο στο σπίτι του οποίου είχα δικό μου δωμάτιο και ελεύθερη πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους. Ε...

Please reload