Επικοινωνια

International Association of Students in Agricultural and Related Sciences
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Κοσμητεία Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
541 24 Θεσσαλνίκη,
Ελλάδα

National Director of IAAS Greece

Νίκου Αικατερίνη

greece@iaasworld.org