Παγκόσμιο Συνέδριο

Το World Congress είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη εκδήλωση του IAAS , συγκεντρώνοντας  συμμετοχές από κάθε κτάτος-μέλος  στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων αυτής της εκδήλωσης, πραγματοποιούνται  γενικές συνελεύσεις, όπου συζητούνται τα εσωτερικά θέματα του συλλόγου, ενώ οργανώνονται παράλληλα πολλές δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε αγροκτήματα, πανεπιστήμια εργοστάσια, διαλέξεις, διαδραστικά παιχνίδια κ.α.

European Directors Meeting

EDM είναι η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εθνικών Εκπροσώπων. Η συνάντηση πραγματοποιείται τη τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, και συγκεντρώνει τους  εκπροσώπους όλων των εθνών της Ευρώπης. Εκτός από Γενικές Συνελεύσεις, πραγματοποιούνται πολλές ακόμη δραστηριότητες ενώ έχετε τη δυνατότητα να περάσετε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί μς τα υπόλοιπα μέλη του IAAS.

Εβδομάδα Ανταλλαγής

Διοργανώνεται από την ομάδα φοιτητών του ΙΑΑS της εκάστοτε χώρας  η οποία προσκαλεί δύο ή περισσότερες χώρες να περάσουν μια εβδομάδα μαζί. Κατα την εβδομάδα αυτή, πραγματοποιούνται πολλά είδη δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις σε  αγροκτήματα, εργοστάσια, city-seeing, διαλέξεις από διακεκριμένα άτομα του κλάδου.
Επίσης την εβδομάδα ανταλλαγής πλαισιώνουν διαφόρων ειδών εργαστήρια. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές του IAAS αναλαμβάνουν με τη σειρά τους  να διοργανώσουν και αυτοί μια εβδομάδα ανταλλαγής στην χώρα τους , για τους οικοδεσπότες τους.